Van straat, naar plek.

De Honigmannstraat in Heerlen is een van de belangrijke en unieke aders die de binnenstad de moeite waard maken. Van oudsher is het een straat waar bijzondere ondernemers hun winkels hebben, met de nadruk op versproducten en delicatessen. Vandaag de dag wordt deze straat, zoals op zoveel plekken in Nederland, geteisterd door leegstand en verpaupering. De straat heeft geen eenduidig thema qua invulling en aanbod van winkels. De straat wordt door de meeste bezoekers gebruikt als snelle verbinding van centrum naar station, en is daarmee geen echte bestemming. Hoe kunnen wij als communicatie- en designspecialisten hier verandering in brengen?

Hoe vermarkt je een straat?

Om de potentie van de Honigmannstraat beter te benutten, hebben een aantal verschillende ondernemers van deze straat zich samengepakt om middels co-creatie de straat aantrekkelijker te maken voor bezoekers. C-community hielp deze ondernemers om richting te geven aan de potentiele invulling van de straat en hoe men door middel van straatmarketing en -branding, in combinatie met storytelling burgers kan activeren en betrekken in het vertier dat men wenst te zien in de Honigmannstraat, ook wel “Placemaking” genoemd. Het straatmarketing concept voor de Honigmannstraat valt onder de overkoepelende paraplu van Heerlen/Parkstad als Urban Experience, en sluit naadloos aan bij de nieuwe bestemming van de straat als (urban) versstraat.

Placemaking de Honigmannstraat

Placemaking is community-driven, visionair, vorm volgt functie, aanpasbaar, inclusief en gefocust op het creëren van bestemmingen. Placemaking van de Honigmannstraat moet leiden tot het revitaliseren van een community, het integreren van diverse meningen en belangen naar één coherente visie, en dit vertalen naar een strategie en programma van toepassingen, die duurzaam geïntegreerd worden in het straatbeeld en werkwijze van de ondernemers in de Honigmannstraat. Hieruit ontstond een unieke straat-identiteit “Buzz”, die de relatie tussen straat en community zichtbaar moet gaan maken door creatieve inzet van design en marketingmiddelen, integratie in stadsevenementen die aansluiten op het “Urban” karakter van Heerlen.

Buzz brengt een straat tot leven

Het Buzz Straatmarketing concept moet van de Honigmannstraat een echte plek maken. Een plek om te ontmoeten, te genieten, te proeven, te ontdekken, te ontspannen en om te werken. Een plek die ondernemers een ruimte geeft om samen te gebruiken. Dit doet Buzz door middel van straatreclame, waarbij de straat een unieke eigen identiteit krijgt. In combinatie hierop hebben we een aantal jaarlijks terugkerende evenementen geselecteerd waarop de ondernemers in de Honigmannstraat zouden kunnen anticiperen en deelnemen. Door de Buzz identiteit te integreren in de in-store en social media marketing van de ondernemers, wordt Buzz een herkenbaar en essentieel onderdeel van de Honigmannstraat identiteit voor de bezoekers.