Steelport Maastricht

Employer Branding

Steelport Maastricht is een samenwerkingsverband tussen acht staalbedrijven gelegen in de Beatrixhaven te Maastricht. Ieder met hun eigen producten en kwaliteiten. Het achttal bundelt hun krachten met overheid en onderwijs om samen te werken aan opleidingstrajecten, kennisdeling, innovatie en verdere professionalisering. Om zo zichtbaarder te worden voor de stad, maar ook op (eu)regionaal en internationaal niveau.

C-community ondersteunt Steelport Maastricht op het gebied van (employer) branding. Voor dit samenwerkingsverband ontwikkelden we een website gericht op de markt en potentiele werknemers. Daarnaast hebben we interviews met het personeel afgenomen door middel van video om het werken in de staal te promoten.

Bekijk de Steelport Maastricht website op: www.steelportmaastricht.org