Community Communicatie

Vanaf januari 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten van mensen die langdurige zorg nodig hebben. Ouderen zullen langer zelfstandig moeten kunnen wonen en gemeenten moeten ouderen hierbij begeleiden in zelfredzaamheid. Hiermee raken de terreinen van wonen, zorg en welzijn elkaar zeer nadrukkelijk. Voor de gemeente Voerendaal creëerden wij een community communicatie strategie, specifiek gericht op de doelgroep ouderen. Deze strategie bevat een slogan en beeldtaal, die de doelgroep op positieve wijze aanspreekt en activeert.

Doelgroep bereiken, inspireren & engageren

60 is het nieuwe 70. Het beeld dat wordt geschetst van senioren in communicatie is vaak dat van oud, hulpbehoevend en inactief. Wij willen dit stereotype beeld aanpakken door te laten zien dat de nieuwe generatie 55-plussers anders denkt over hoe en waar zij hun oude dag willen doorbrengen. Om hun levensstijl te behouden, is het belangrijk dat zij zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Door de boodschap op onderhoudende, inspirerende en humoristische manier over te brengen, wordt niet alleen de oudere mens aangesproken maar ook zijn directe omgeving. Familie, buren, kennis.

Laat de doelgroep voor zich spreken

Door het betrekken van senioren uit Voerendaal, verbinden wij deze campagne direct met de eigen lokale senioren community. De campagne is als het ware ‘direct tastbaar’ en herkenbaar. Men herkent zichzelf en wordt herkend door anderen uit de directe omgeving. Dit maakt de boodschap geloofwaardig en zorgt ervoor dat men vertrouwen heeft in de oplossingen die de gemeente Voerendaal kan bieden aan senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.