Door shared value je bedrijf beter op de kaart te zetten!

Door shared value kunnen jij  en je managers de juiste bijdrage te leveren om je bedrijf beter op de kaart te zetten!

Het instrumentele communicatie-denken werkt niet meer in de huidige onoverzichtelijke en complexe economie. Roeptoeteren om op te vallen is niet  geloofwaardig en wordt zelfs gewantrouwd. En misschien wel afgestraft! Goed communicatiemanagement betekent:

 • dat je als organisatie goed luistert naar hoe de buitenwereld over jouw organisatie en jouw handelen praat;
 • dat probeert te begrijpen (we noemen dat sensemaking in het vakjargon);
 • daar intern het gesprek over aangaat;
 • daar rekening mee houdt bij alledaagse en meer strategische keuzes;
 • en als dat niet kan, uitlegt waarom niet.

‘De organisatie’ bestaat niet alleen ten faveure van de aandeelhouders, maar moet zich meer gelegen laten liggen aan klanten en andere stakeholders. Shared value heet dat: niet alleen de organisatie en haar aandeelhouders moeten er beter van worden, ook de samenleving als geheel. Een win-winsituatie dus. Dát is het ideaal. Maar hoe doe je dat?

Communicatie is meer dan fixen!

Op productniveau zijn organisaties al goed bezig met het experimenteren met shared value. Luisteren naar wat de klant echt wil en daar zoveel mogelijk naar handelen is hier al de nieuwe norm. Op strategisch niveau is dat nog veel minder het geval. Er wordt ontzettend veel gesproken over de noodzaak om als organisatie wendbaarder te worden en zo dichter bij de klant en de samenleving te komen.

Daarbij speelt communicatie een grote rol. Om te weten te komen wat klant en samenleving belangrijk vinden. Om met elkaar te definiëren wat dat betekent voor de organisatie, haar processen, producten en diensten. En om dat weer te delen met de buitenwereld.

Allemaal communicatie. Maar in de praktijk wordt nog te vaak gedacht in systemen in plaats van in mensen. Laat staan dat er bij veel managers nauwelijks aandacht is voor het feit dat je moet snappen hoe (online) communicatie werkt.

Executives vinden hun corporate communicatieafdeling heel belangrijk, maar hebben soms een nogal instrumenteel idee over hoe communicatie werkt. Voor velen van hen is communicatie iets wat je doet, en als je het goed doet, levert dat op wat je ervan verwacht. Een ouderwetse instrumentele visie dus. En die werkt niet meer.

Wat moet er dan gebeuren?

 1. Alles is met elkaar verbonden

Denk vanuit een netwerksamenleving, waarin alles met alles verbonden is:

 • Boodschap, beeldvorming en beleving
 • Gevoelswaarden
 • Reputatie
 • Relatie

 2. Vertel verhalen

Het gaat meer en meer om ‘verhalen vertellen’ en werken, denken én handelen vanuit je shared value. Thema’s hierin zijn:

 • De economie verandert ingrijpend: verduurzaming, digitalisering en internationalisering (context)
 • Groei moet vooral komen uit productiviteit van je business model en de juiste mensen op de juiste plaats krijgen én houden (boeien en binden)
 • Innovatie en technologie. Hiervoor is niet alleen in technologisch opzicht kennis nodig maar ook vooral procesmatig en organisatorisch.
 • Klanten en werknemers willen deel uitmaken van een omgeving die een sterk maatschappelijk verhaal vertelt (identificatie)

3. Maak je organisatie toekomstproof

De trends onder punten 1 en 2 sturen je organisatie richting toekomst. En wel op een zodanig geloofwaardige manier dat deze door de nieuwe autoriteiten moet kunnen worden omarmd:

 • Communities
 • Bloggers
 • Platforms
 • Fora
 • Sociale netwerken
 • Vergelijkings- en recensie sites.

4. Communiceer samenhangend

Van instrumenteel en gericht op output… naar samenhangend en gericht op outcome Is de weg naar succes. Je product of dienst staat niet meer centraal, maar hoe deze ervaren worden in hun maatschappelijke context. Toverwoorden in de huidige samenleving zijn in dit verband:

 • Duurzame waardecreatie
 • Van bezit naar gebruik
 • Gezondheidswinst
 • Emancipatie van doelgroepen
 • Bescherming van natuurlijke bronnen
 • Energie neutraliteit
 • Klimaat adaptatie
 • Rentmeesterschap

De samenleving rekent organisaties die hun schouders ophalen voor deze trends hierop af. Laten ze links liggen, met alle gevolgen van dien. Duidelijk is dat met de veranderende samenleving, ook het vak en de rol van communicatie binnen organisaties verandert. Beleid, strategie, organisatie en communicatie gaan steeds meer in elkaar over en beïnvloeden elkaar over en weer.

Met C-community en Renata Chiaradia als ervaren sr. Strateeg heb je een betrokken, bevlogen en professionele deskundige. Ik weet bedrijven scherp te positioneren na een degelijke analyse van bedrijf en competitieve omgeving. Mijn grote internationale ervaring maakt dat ik alle relevante terreinen kan bestrijken. Daarnaast breng ik een vracht aan ervaring mee. Meedenken, spiegelen, adviseren en co-creatie zijn mijn tweede natuur geworden! Meer weten over hoe ik werk, kijk op https://www.c-community.com/onze-diensten/#workshop. Hierin presenteer ik 4 type sessies voor blijvende groei van je organisatie waarmee je de shared value kunt verhogen.

Contact

Gun jezelf een betere toekomst en meer succes. Bel Renata mobiel op 06-53 53 26 16 voor een oriënterend en verhelderend gesprek dat oog openend én inspirerend zal zijn. Je kunt me ook een email sturen. Wil je eerst weten wie ik ben, kijk dan op mijn profiel.

Waarom veel ondernemers niet doen aan strategie!

 

De waan van de dag belet veel ondernemers het zicht op de toekomst. Herken je dat?

 

Veel ondernemers blijven hetzelfde doen met als gevolg dat ze hetzelfde resultaat bereiken. Het risico van zo’n koers is dat je uiteindelijk de slag verliest. Dat er een moment komt dat het je niet meer lukt om werk met een gezonde marge aan te nemen. De benodigde omzet te maken. Geld te verdienen. En dat betekent slechtere bedrijfsresultaten, nog harder werken, en eventueel een faillissement met alle gevolgen van dien voor je personeel en jou persoonlijk.

Waarom komen ondernemers toch zo moeilijk in beweging?

 1. De waan van de dag dicteert.
  Of je nu ondernemer, manager of medewerker bent, iedereen heeft het vrijwel altijd (te) druk. Het komt geregeld voor dat ondernemers in het MKB zelf ook nog deelnemen aan het productieproces. Tijd om te reflecteren op je bedrijf is er dan niet.
 2. Complexiteit.
  Strategische keuzes en beslissingen kunnen een grote en onzekere uitwerking hebben op het welzijn van de ondernemer, het bedrijf en de omgeving. Ze lijken te complex om te maken en worden daarom vooruitgeschoven. Wie niet kiest, verliest. Zeker in combinatie met punt 1. hierboven.
 3. Gedrag
  Ons gedrag is voor 95% onbewust en maar voor 5% is bewust. Als je dus andere resultaten wil, dan zal je vooral nieuwe gewoonten moeten aannemen, en dat is lastig als 95% van je gedrag onbewust is! Daarom is veranderen ook zo moeilijk. Het bewuste gedrag bepaalt of je iets wilt. Maar iets “willen” veranderen, is niet voldoende. Ook niet als je iets heel erg graag wilt. De oplossing is “doen”.  Door te “doen” vorm je nieuwe gewoonten en bepaal je de kwaliteit van je resultaten. Dromen, denken, durven, doen en doorpakken is het motto!
 4. Angst verlamt.
  Als je dingen wilt gaan proberen die je niet eerder hebt gedaan, ben je niet bekend met de mogelijkheden. Dit kan een onzeker, verlammend, gevoel geven en verdwijnt pas nadat je een overwinning hebt behaald.
 5. Je staat er alleen voor.
  Iedereen kijkt naar jou. Klanten, leveranciers en medewerkers verwachten van jou een oplossing voor alle problemen en vragen die ze hebben. Je bent of lijkt onmisbaar. Soms voel je je eenzaam. Er is niemand die samen met jou de schouders er onderzet.
 6. Mijn werknemers bewegen niet mee, is ook een vaak gehoord bezwaar
  Medewerkers werken graag bij een succesvol bedrijf. Een bedrijf waarin ze de energie voelen en worden uitgedaagd. Als jij niets doet, ben jij het eerste argument voor je medewerkers om ook niets te doen. Voorbeeldgedrag speelt een grote rol bij leiderschap.

Met C-community en Renata Chiaradia als ervaren sr. Strateeg heb je een betrokken, bevlogen en professionele deskundige. Ik weet bedrijven scherp te positioneren na een degelijke analyse van bedrijf en competitieve omgeving. Mijn grote internationale ervaring maakt dat ik alle relevante terreinen kan bestrijken. Daarnaast breng ik een vracht aan ervaring mee. Meedenken, spiegelen, adviseren en co-creatie zijn mijn tweede natuur geworden! Meer weten over hoe ik werk, kijk op https://www.c-community.com/#diensten

Contact

Gun uzelf een betere toekomst en meer succes en bel Renata voor een oriënterend en verhelderend gesprek dat oog openend én inspirerend zal zijn.

Mobiel 06-53 53 26 16.

Goede communicatiestrategie als succesfactor

Corona is een kantel- en kansmoment. Geef jezelf juist nú de tijd en ruimte om jouw bedrijf klaar te stomen voor de toekomst na deze crisis. Neem jouw eigen strategie onder de loep! Een goede strategie geeft richting tot groei, geeft focus en bindt medewerkers en klanten aan jouw organisatie!

Het zorgt voor inspiratie, enthousiasme en doelgerichtheid en is essentieel voor het toekomstige succes van je organisatie.

Bij het vaststellen van een strategie gaat het om de vraag “hoe kunnen wij onze doelen realiseren?”. Doelstellingen zijn geen “doel” op zich. Het gaat om het resultaat. Een cruciaal onderdeel van een goede strategie zijn daarom de maatregelen en verbeteracties die leiden tot de gewenste resultaten.

 

Hoe staat het eigenlijk met de missie, visie en strategie van je organisatie?
Kun je alle onderstaande punten met “ja” beantwoorden, dan kun je dit bericht overslaan. Kun je één of meer stellingen niet positief beantwoorden, laten we dan samen aan de slag gaan!

Onze organisatie heeft een duidelijk, gezamenlijk en breed gedragen beeld van:

 1. De voor ons relevante toekomst (visie).
 2. Ons bestaansrecht en onze idealen en ambities (missie).
 3. Onze normen, waarden en overtuigingen (kernwaarden).
 4. De benodigde succesformules (kritieke succesfactoren).
 5. Onze streefdoelen op korte en langere termijn (doelstellingen).
 6. De strategie om deze doelen te realiseren (strategie).
 7. De noodzakelijke maatregelen en verbeteracties (scenario’s, plateauplanning en acties).
 8. De bewaking en besturing van het strategisch veranderingsproces (performance-indicatoren).
 9. De manier waarop wij bovenstaande onderdelen communiceren (communicatiestrategie)

“Every problem is a gift, without problems we would not grow”

 

Klimmen om te groeien
Voor ons is het opbouwen van een goede strategie gesneden koek. Wij delen dan ook graag onze kennis met jou! Neem contact met ons op om een vrijblijvend gesprek in te plannen.

Succes komt van binnenuit

Succes komt van binnenuit en dus focus ik met mijn bureau C-community in haar samenwerking met de klant op het proces van optimalisatie van interfaces tussen interne afdelingen en externe partners. Daarvoor zetten wij PIA in.


Juist nu in de tijd van Corona grijpen organisaties veelal terug op Lean Management. Ze gebruiken de kaasschaafmethode en dus kostenbesparingen om zo hun concurrentievermogen te vergroten en te overleven. Toegegeven, als complete afzetmarkten stilvallen, kunt u soms niet anders. Toch zijn er nog genoeg succesvolle sectoren en bedrijven die nu óók bezig zijn met krimp. Een handelwijze die wordt ingegeven omdat ze niet goed weten hoe ze zich klaar kunnen maken voor een nieuwe toekomst. Exploitatie en lean zijn gericht op efficiency en het optimaliseren van de bestaande operationele bedrijfsvoering en leidt tot korte termijn successen. Exploratie is gericht op innoveren en verbreden en belangrijk voor het bestaansrecht van bedrijven op de langere termijn. Ik introduceer ‘PIA’.

Het PIA-concept kort samengevat

‘PIA’ staat voor Product, Identiteit en Acteurs en bundelt alle interne krachten van een organisatie. Het dient letterlijk als kompas en energieradar voor het correct en in harmonie met elkaar nemen van strategische beslissingen voor het behalen van gewenste groeidoelstellingen. ‘PIA’ geeft inzicht in én sturing aan alle kernaspecten die een onderneming moet integreren voor succesvolle groei en helpt bij het maken van de juiste keuzes in de instrumenteel-tactische uitvoering.

Van ist naar soll staat centraal in onze samenwerking met de klant

Met behulp van PIA hanteren we een ​​procedure en methodologie voor de evaluatie en optimalisatie van alle interne mogelijkheden in uw bedrijf om het concurrentievermogen te vergroten.

We onderzoeken interne processen en middelen. Brengen verborgen knelpunten aan het licht. En maken nieuwe of tot nu toe onzichtbare mogelijkheden inzichtelijk die kunnen fungeren als effectieve instrumenten om het concurrentievermogen te vergroten. Het voordeel van deze methodische benadering wordt niet alleen gegeven door de wetenschappelijke basis – PIA is ontwikkeld in samenwerking met de Fachhochschule Oberösterreich – maar ook door de duidelijke sturing en urgenties die naar voren komen. We zorgen ervoor dat er vanaf de eerste workshop die we geven altijd een duidelijk en waardevol resultaat ontstaat dat uw bedrijf direct autonoom kan inzetten en die stap voor stap door ons met u wordt doorlopen.

PIA is direct, duidelijk en geeft strategische duiding en sturing

Om de managementuitdaging waar u voor staat effectief aan te pakken, krijgt u met C-community een benadering die diepgaande en verreikende leiderschapsbenaderingen mogelijk maakt voor waarde creatie. Het totale project duurt ongeveer 3 maanden en bestaat uit 3 fasen:

 1. analyse
 2. invullen van online vragen en
 3. rapport met duiding en sturing

Onze spectrumanalyse raakt in totaal 11 vlakken die het succes en verdere groei van uw organisatie bepalen: Algehele richting van het bedrijf/Strategie; Sturing/Controle; Identiteit (Corporate identity en Corporate design); Service portfolio/Producten; Waarde versus Prijs; Omzet/Klanten; Concurrentie; Sales; Marketing implementatie; Structuur/Organisatie; en Positionering.

Onze bevindingen vormen de basis voor de onderbouwing van uw nieuwe strategie. En om de richting van de nieuwe strategie te duiden, hanteren we 4 categorieën, te weten:

 • vasthouden
 • versterken
 • verbreden
 • verdiepen

Ook proberen we urgenties aan te geven. Uiteraard overleggen wij dit goed met u, omdat wij van buitenaf niet alles kunnen inschatten. En we sluiten af met eerste globale conclusies.

Over C-community

Bureau C-community onderscheidt zich van andere bureaus doordat wij verder en dieper gaan. Communicatiestrategie is van generlei waarde als je dit niet combineert met business en organisatie advies. We opereren als consultants mét en vóór de klant. We noemen ons groeimakers. Directeur en Eigenaar Renata Chiaradia heeft meer dan 35 jaar (internationale) ervaring in business en strategie. Klanten hebben direct met haar te maken en zij begeleidt persoonlijk het hele proces.

Contact

Gun uzelf een betere toekomst en meer succes en bel Renata voor een oriënterend en verhelderend gesprek dat oog openend én inspirerend zal zijn.

Mobiel 06-53 53 26 16.

De ‘why’ van je organisatie

Een sterke ‘why’ stelt je organisatie in staat een diepgaande band op te bouwen met je doelgroep(en). Met wat je doet, kun je niet altijd een verschil maken. Met hoe je deze dingen doet, kun je je al sneller onderscheiden van de rest. En met ‘waarom je dat doet wat je doet’ al helemaal! Het achterhalen van de ‘why’ – de drijfveer – is ons vertrekpunt voor de marketingcommunicatiestrategie van je bedrijf.

 

What, how en why?!
De ‘what’, ‘how’ en ‘why’ zijn onderdeel van de Golden Circle van Simon Sinek. In zijn model staat de buitenste cirkel voor de ‘what’, de middelste voor de ‘how’ en de binnenste voor de ‘why’. De essentie van dit model ligt in het raken van mensen, je doelgroep – jouw klanten. Volgens Sinek – en C-community – lukt dit alleen wanneer de ‘why’ helder voor ogen is en wanneer het past bij de beoogde doelgroep.

Heb je al eens nagedacht over de ‘why’ van jouw organisatie? Het zorgt niet alleen voor duidelijkheid voor jezelf, maar je krijgt ook inzicht in de toegevoegde waarde van jouw organisatie voor de doelgroep. De ‘why’ maakt een belangrijk onderdeel uit van jouw branding. Wanneer je deze vraag helder voor ogen hebt, kun je hier eenvoudig via kanalen op inspelen. Het is hét basisingrediënt voor de toegevoegde waardecommunicatie van jouw organisatie.

 

Ontdek jouw ‘why’!
Heb je de ‘why’ van jouw organisatie nog niet bepaald? Geen zorgen! Je moet beginnen bij het begin. Waarom ben je begonnen met ondernemen? Welke passie of overtuiging ligt hierachter? Wat speelt er in de markt, bij de doelgroep en concurrenten?

Blijf tijdens de zoektocht daarom dicht bij jezelf. Want ergens kom je jezelf tegen op de grens tussen waardevolle marketingcommunicatie en blabla-reclame. Als het waarom klopt, dan is dat een geweldige basis voor een kloppend en activerende marketingcommunicatie strategie.

 

A goal without a plan is just a wish
Doelen stellen zonder duidelijk voor ogen te hebben wat de drijfveren van de organisatie zijn, is nutteloos. Laten we samen sparren over jullie ‘why’! Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.