Shared value

Door shared value je bedrijf beter op de kaart te zetten!

Door shared value kunnen jij  en je managers de juiste bijdrage te leveren om je bedrijf beter op de kaart te zetten!

Het instrumentele communicatie-denken werkt niet meer in de huidige onoverzichtelijke en complexe economie. Roeptoeteren om op te vallen is niet  geloofwaardig en wordt zelfs gewantrouwd. En misschien wel afgestraft! Goed communicatiemanagement betekent:

 • dat je als organisatie goed luistert naar hoe de buitenwereld over jouw organisatie en jouw handelen praat;
 • dat probeert te begrijpen (we noemen dat sensemaking in het vakjargon);
 • daar intern het gesprek over aangaat;
 • daar rekening mee houdt bij alledaagse en meer strategische keuzes;
 • en als dat niet kan, uitlegt waarom niet.

‘De organisatie’ bestaat niet alleen ten faveure van de aandeelhouders, maar moet zich meer gelegen laten liggen aan klanten en andere stakeholders. Shared value heet dat: niet alleen de organisatie en haar aandeelhouders moeten er beter van worden, ook de samenleving als geheel. Een win-winsituatie dus. Dát is het ideaal. Maar hoe doe je dat?

Communicatie is meer dan fixen!

Op productniveau zijn organisaties al goed bezig met het experimenteren met shared value. Luisteren naar wat de klant echt wil en daar zoveel mogelijk naar handelen is hier al de nieuwe norm. Op strategisch niveau is dat nog veel minder het geval. Er wordt ontzettend veel gesproken over de noodzaak om als organisatie wendbaarder te worden en zo dichter bij de klant en de samenleving te komen.

Daarbij speelt communicatie een grote rol. Om te weten te komen wat klant en samenleving belangrijk vinden. Om met elkaar te definiëren wat dat betekent voor de organisatie, haar processen, producten en diensten. En om dat weer te delen met de buitenwereld.

Allemaal communicatie. Maar in de praktijk wordt nog te vaak gedacht in systemen in plaats van in mensen. Laat staan dat er bij veel managers nauwelijks aandacht is voor het feit dat je moet snappen hoe (online) communicatie werkt.

Executives vinden hun corporate communicatieafdeling heel belangrijk, maar hebben soms een nogal instrumenteel idee over hoe communicatie werkt. Voor velen van hen is communicatie iets wat je doet, en als je het goed doet, levert dat op wat je ervan verwacht. Een ouderwetse instrumentele visie dus. En die werkt niet meer.

Wat moet er dan gebeuren?

 1. Alles is met elkaar verbonden

Denk vanuit een netwerksamenleving, waarin alles met alles verbonden is:

 • Boodschap, beeldvorming en beleving
 • Gevoelswaarden
 • Reputatie
 • Relatie

 2. Vertel verhalen

Het gaat meer en meer om ‘verhalen vertellen’ en werken, denken én handelen vanuit je shared value. Thema’s hierin zijn:

 • De economie verandert ingrijpend: verduurzaming, digitalisering en internationalisering (context)
 • Groei moet vooral komen uit productiviteit van je business model en de juiste mensen op de juiste plaats krijgen én houden (boeien en binden)
 • Innovatie en technologie. Hiervoor is niet alleen in technologisch opzicht kennis nodig maar ook vooral procesmatig en organisatorisch.
 • Klanten en werknemers willen deel uitmaken van een omgeving die een sterk maatschappelijk verhaal vertelt (identificatie)

3. Maak je organisatie toekomstproof

De trends onder punten 1 en 2 sturen je organisatie richting toekomst. En wel op een zodanig geloofwaardige manier dat deze door de nieuwe autoriteiten moet kunnen worden omarmd:

 • Communities
 • Bloggers
 • Platforms
 • Fora
 • Sociale netwerken
 • Vergelijkings- en recensie sites.

4. Communiceer samenhangend

Van instrumenteel en gericht op output… naar samenhangend en gericht op outcome Is de weg naar succes. Je product of dienst staat niet meer centraal, maar hoe deze ervaren worden in hun maatschappelijke context. Toverwoorden in de huidige samenleving zijn in dit verband:

 • Duurzame waardecreatie
 • Van bezit naar gebruik
 • Gezondheidswinst
 • Emancipatie van doelgroepen
 • Bescherming van natuurlijke bronnen
 • Energie neutraliteit
 • Klimaat adaptatie
 • Rentmeesterschap

De samenleving rekent organisaties die hun schouders ophalen voor deze trends hierop af. Laten ze links liggen, met alle gevolgen van dien. Duidelijk is dat met de veranderende samenleving, ook het vak en de rol van communicatie binnen organisaties verandert. Beleid, strategie, organisatie en communicatie gaan steeds meer in elkaar over en beïnvloeden elkaar over en weer.

Met C-community en Renata Chiaradia als ervaren sr. Strateeg heb je een betrokken, bevlogen en professionele deskundige. Ik weet bedrijven scherp te positioneren na een degelijke analyse van bedrijf en competitieve omgeving. Mijn grote internationale ervaring maakt dat ik alle relevante terreinen kan bestrijken. Daarnaast breng ik een vracht aan ervaring mee. Meedenken, spiegelen, adviseren en co-creatie zijn mijn tweede natuur geworden! Meer weten over hoe ik werk, kijk op https://www.c-community.com/onze-diensten/#workshop. Hierin presenteer ik 4 type sessies voor blijvende groei van je organisatie waarmee je de shared value kunt verhogen.

Contact

Gun jezelf een betere toekomst en meer succes. Bel Renata mobiel op 06-53 53 26 16 voor een oriënterend en verhelderend gesprek dat oog openend én inspirerend zal zijn. Je kunt me ook een email sturen. Wil je eerst weten wie ik ben, kijk dan op mijn profiel.