Goede communicatiestrategie als succesfactor

Corona is een kantel- en kansmoment. Geef jezelf juist nú de tijd en ruimte om jouw bedrijf klaar te stomen voor de toekomst na deze crisis. Neem jouw eigen strategie onder de loep! Een goede strategie geeft richting tot groei, geeft focus en bindt medewerkers en klanten aan jouw organisatie!

Het zorgt voor inspiratie, enthousiasme en doelgerichtheid en is essentieel voor het toekomstige succes van je organisatie.

Bij het vaststellen van een strategie gaat het om de vraag “hoe kunnen wij onze doelen realiseren?”. Doelstellingen zijn geen “doel” op zich. Het gaat om het resultaat. Een cruciaal onderdeel van een goede strategie zijn daarom de maatregelen en verbeteracties die leiden tot de gewenste resultaten.

 

Hoe staat het eigenlijk met de missie, visie en strategie van je organisatie?
Kun je alle onderstaande punten met “ja” beantwoorden, dan kun je dit bericht overslaan. Kun je één of meer stellingen niet positief beantwoorden, laten we dan samen aan de slag gaan!

Onze organisatie heeft een duidelijk, gezamenlijk en breed gedragen beeld van:

  1. De voor ons relevante toekomst (visie).
  2. Ons bestaansrecht en onze idealen en ambities (missie).
  3. Onze normen, waarden en overtuigingen (kernwaarden).
  4. De benodigde succesformules (kritieke succesfactoren).
  5. Onze streefdoelen op korte en langere termijn (doelstellingen).
  6. De strategie om deze doelen te realiseren (strategie).
  7. De noodzakelijke maatregelen en verbeteracties (scenario’s, plateauplanning en acties).
  8. De bewaking en besturing van het strategisch veranderingsproces (performance-indicatoren).
  9. De manier waarop wij bovenstaande onderdelen communiceren (communicatiestrategie)

“Every problem is a gift, without problems we would not grow”

 

Klimmen om te groeien
Voor ons is het opbouwen van een goede strategie gesneden koek. Wij delen dan ook graag onze kennis met jou! Neem contact met ons op om een vrijblijvend gesprek in te plannen.