Succes komt van binnenuit

Succes komt van binnenuit en dus focus ik met mijn bureau C-community in haar samenwerking met de klant op het proces van optimalisatie van interfaces tussen interne afdelingen en externe partners. Daarvoor zetten wij PIA in.


Juist nu in de tijd van Corona grijpen organisaties veelal terug op Lean Management. Ze gebruiken de kaasschaafmethode en dus kostenbesparingen om zo hun concurrentievermogen te vergroten en te overleven. Toegegeven, als complete afzetmarkten stilvallen, kunt u soms niet anders. Toch zijn er nog genoeg succesvolle sectoren en bedrijven die nu óók bezig zijn met krimp. Een handelwijze die wordt ingegeven omdat ze niet goed weten hoe ze zich klaar kunnen maken voor een nieuwe toekomst. Exploitatie en lean zijn gericht op efficiency en het optimaliseren van de bestaande operationele bedrijfsvoering en leidt tot korte termijn successen. Exploratie is gericht op innoveren en verbreden en belangrijk voor het bestaansrecht van bedrijven op de langere termijn. Ik introduceer ‘PIA’.

Het PIA-concept kort samengevat

‘PIA’ staat voor Product, Identiteit en Acteurs en bundelt alle interne krachten van een organisatie. Het dient letterlijk als kompas en energieradar voor het correct en in harmonie met elkaar nemen van strategische beslissingen voor het behalen van gewenste groeidoelstellingen. ‘PIA’ geeft inzicht in én sturing aan alle kernaspecten die een onderneming moet integreren voor succesvolle groei en helpt bij het maken van de juiste keuzes in de instrumenteel-tactische uitvoering.

Van ist naar soll staat centraal in onze samenwerking met de klant

Met behulp van PIA hanteren we een ​​procedure en methodologie voor de evaluatie en optimalisatie van alle interne mogelijkheden in uw bedrijf om het concurrentievermogen te vergroten.

We onderzoeken interne processen en middelen. Brengen verborgen knelpunten aan het licht. En maken nieuwe of tot nu toe onzichtbare mogelijkheden inzichtelijk die kunnen fungeren als effectieve instrumenten om het concurrentievermogen te vergroten. Het voordeel van deze methodische benadering wordt niet alleen gegeven door de wetenschappelijke basis – PIA is ontwikkeld in samenwerking met de Fachhochschule Oberösterreich – maar ook door de duidelijke sturing en urgenties die naar voren komen. We zorgen ervoor dat er vanaf de eerste workshop die we geven altijd een duidelijk en waardevol resultaat ontstaat dat uw bedrijf direct autonoom kan inzetten en die stap voor stap door ons met u wordt doorlopen.

PIA is direct, duidelijk en geeft strategische duiding en sturing

Om de managementuitdaging waar u voor staat effectief aan te pakken, krijgt u met C-community een benadering die diepgaande en verreikende leiderschapsbenaderingen mogelijk maakt voor waarde creatie. Het totale project duurt ongeveer 3 maanden en bestaat uit 3 fasen:

  1. analyse
  2. invullen van online vragen en
  3. rapport met duiding en sturing

Onze spectrumanalyse raakt in totaal 11 vlakken die het succes en verdere groei van uw organisatie bepalen: Algehele richting van het bedrijf/Strategie; Sturing/Controle; Identiteit (Corporate identity en Corporate design); Service portfolio/Producten; Waarde versus Prijs; Omzet/Klanten; Concurrentie; Sales; Marketing implementatie; Structuur/Organisatie; en Positionering.

Onze bevindingen vormen de basis voor de onderbouwing van uw nieuwe strategie. En om de richting van de nieuwe strategie te duiden, hanteren we 4 categorieën, te weten:

  • vasthouden
  • versterken
  • verbreden
  • verdiepen

Ook proberen we urgenties aan te geven. Uiteraard overleggen wij dit goed met u, omdat wij van buitenaf niet alles kunnen inschatten. En we sluiten af met eerste globale conclusies.

Over C-community

Bureau C-community onderscheidt zich van andere bureaus doordat wij verder en dieper gaan. Communicatiestrategie is van generlei waarde als je dit niet combineert met business en organisatie advies. We opereren als consultants mét en vóór de klant. We noemen ons groeimakers. Directeur en Eigenaar Renata Chiaradia heeft meer dan 35 jaar (internationale) ervaring in business en strategie. Klanten hebben direct met haar te maken en zij begeleidt persoonlijk het hele proces.

Contact

Gun uzelf een betere toekomst en meer succes en bel Renata voor een oriënterend en verhelderend gesprek dat oog openend én inspirerend zal zijn.

Mobiel 06-53 53 26 16.