Image Alt

Crisis communicatie tijdens het coronavirus

crisis, crisiscommunicatie, communicatie, corona, coronavirus

Crisis communicatie tijdens het coronavirus

Corona raakt iedereen en in tegenstelling tot brand is er geen concreet blusmiddel. We kunnen tegen het Coronavirus nauwelijks iets doen, wel kunnen we de huidige tijd benutten om nog sterker te worden. Daarmee is de Corona crisis een kantel- en kansmoment.

Met het steeds verder op slot gaan van Nederland en Europa zijn er concrete aandachtspunten voor de communicatie:

Per direct

  1. Communicatie email aan klanten met concrete chain of command en contactgegevens van cruciale medewerkers in een situatie van een complete shutdown
  2. Protocol bijlage bij email hoe jouw organisatie continuïteit, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid bewaakt onder de huidige onvoorziene omstandigheden
  3. Controle ICT-systeem of en zo ja, hoe thuiswerken voor kantoorpersoneel mogelijk is
  4. Protocol schrijven hoe van thuis uit gewerkt kan worden
  5. Post op LinkedIn, Facebook en website met verwijzing naar punt 1.

Komende crisisweken

In geval van ziekte binnen jullie organisatie staan wij beschikbaar voor communicatie en/of operationele communicatie werkzaamheden

Op afzienbare termijn (april/mei)

  • Corona maakt duidelijk dat de huidige complexe toeleveringsketens risico’s meedragen en hoe een kleine verstoring doorwerkt naar alle partijen. Met alle financiële en reputatieschade van dien. Concreet kunnen we samen bespreken wat dit betekent voor een verder finetunen van de story van jouw organisatie en de duidelijkheid hierover in de hele procesbeschrijving. Denk ook aan producten en leveringen van toeleveranciers, administratieve procesgang en transport.
  • Opstellen handzaam crisismanagement handboek voor personeel. Is er een crisisorganisatie? Taken en verantwoordelijkheden. Welke instanties zijn van belang.
  • Welke maatregelen zijn nodig richting interne organisatie om ook in de toekomst beter gewapend te zijn voor soortgelijke situaties die zich ongetwijfeld meer gaan voordoen?

Wij staan op wens beschikbaar voor verdere hulp, toelichting en duiding.

 


 

Onze chain of command, ook in geval van complete shutdown, waarbij wij van thuis uit werken en onze emails kunnen aflezen:

Renata Chiaradia – CEO, renata.chiaradia@c-community.com / 06-53 53 26 16

Melissa Vijgen – Communicatie specialist, Melissa.vijgen@c-community.com / 06- 27 32 17 87

 

Zakelijk telefoonnummer 045-405 88 00 (buiten kantoortijden antwoord apparaat met verwijzing naar 06-nummer)